top of page

SCROLL

יוצאים לדרך

מרתון פועלת בתחום של השבחת נכסים אקטיבית בישראל בהיקפי השקעה בינוניים.

הקרן פועלת במגוון תחומים, תוך הבנה מעמיקה של מגמות התכנון והתהליכים האורבניים וזאת בהובלת הצוות של מרתון ובשיתוף צוותי פעולה ייעודיים לכל פרויקט.

פעולת ההשבחה מתבצעת תוך גמישות מחשבתית, תגובה מהירה לשינויים ומתן דגש על מימוש חלקי או מלא בלוח זמנים מהיר, כך שהתשואה על ההון תהיה מקסימלית.

בזכות הניסיון העשיר של צוות מרתון ויכולת החיבור בין זיהוי ההזדמנות העסקית לרצונות הרשויות ולצרכי הקהילה, נוצרת השבחה משמעותית המשרתת את כל הצדדים ומשיאה תשואה למשקיעים.

הדרך של מרתון - תרשים זרימה

יוצאים לדרך

הדרך של מרתון - תרשים זרימה

מרתון פועלת בתחום של השבחת נכסים אקטיבית בישראל בהיקפי השקעה בינוניים.

הקרן פועלת במגוון תחומים, תוך הבנה מעמיקה של מגמות התכנון והתהליכים האורבניים וזאת בהובלת הצוות של מרתון ובשיתוף צוותי פעולה ייעודיים לכל פרויקט.

פעולת ההשבחה מתבצעת תוך גמישות מחשבתית, תגובה מהירה לשינויים ומתן דגש על מימוש חלקי או מלא בלוח זמנים מהיר, כך שהתשואה על ההון תהיה מקסימלית.

בזכות הניסיון העשיר של צוות מרתון ויכולת החיבור בין זיהוי ההזדמנות העסקית לרצונות הרשויות ולצרכי הקהילה, נוצרת השבחה משמעותית המשרתת את כל הצדדים ומשיאה תשואה למשקיעים.

Blackened Paper

פעילות השבחה במגוון סקטורים: מגורים, לוגיסטיקה, תעסוקה, תיירות ומסחר

התמקדות בנכסים באזורי הביקוש, בהיקפי השקעה בינוניים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי

התמחות באיתור הזדמנויות,
ניהול והשבחה של נדל"ן בישראל

שותפים לדרך

הקרן נהנית משיתוף פעולה וגיבוי מגופים מוסדיים, בנקים, קיבוצים, חברות מסחריות ומשקיעים פרטיים מהארץ ומהעולם.
היציבות אותה מספקים השותפים מהווה עוגן ומאפשרת לקרן מרחב פעולה רב לצורך הגשמת מטרותיה.

שותפים לדרך

הקרן נהנית משיתוף פעולה וגיבוי מגופים מוסדיים, בנקים, קיבוצים, חברות מסחריות ומשקיעים פרטיים מהארץ ומהעולם.
היציבות אותה מספקים השותפים מהווה עוגן ומאפשרת לקרן מרחב פעולה רב לצורך הגשמת מטרותיה.

bottom of page