top of page
About background picture

About

אודות

|

מרתון הינה קרן ייחודית מהבודדות מסוגה, המתמחה באיתור הזדמנויות, עסקאות דיסטרס, ניהול והשבחה של נדל"ן בישראל

|

white background picture

צפי מוסדות התכנון הוא כי ב-30 השנים הקרובות האוכלוסייה תגיע לכ-15 מיליון נפש וכי יהיה צורך לבנות "ישראל שניה״. חלק ניכר מתוספת המגורים הדרושה תגיע משינוי יעוד והשבחת נכסים.

מגורים

השינויים התחבורתיים שיעברו על מרכז הארץ בעשור הקרוב; מערכת כבישים ומחלפים, נתיבי תחבורה ציבורית, רכבת קלה ומטרו, יאפשרו יצירת מוקדי מגורים ותעסוקה חדשים ומשמעותיים לאורך הצירים.

לאחר שיחלוף משבר הקורונה, התיירות לישראל תשוב בהדרגה. תת התכנון של תחום המלונאות וכן שינוי הרגולציה הצפוי לדירות Airbnb בנוסף לתחום שעבר משבר משמעותי ייצרו הזדמנויות בהשבחת נכסים ורכישת נכסים במצוקה.

תחבורה
 

תיירות
 

בזכות השינויים בפריסת צירי התחבורה וכן המעבר של עסקים רבים לonline, אנו רואים הזדמנות בתחום הלוגיסטיקה בתוך הערים כמו גם בפריפריה.

תעסוקה
 

| הצורך |

Uniqueness background picture

"סיירת מובחרת" אשר יודעת לזהות הזדמנויות, להגיב בזריזות ולנצלן בצורה המהירה והמיטבית.
מיקוד בעסקאות בהיקף בינוני אשר מתחת ״לרדאר״ של השחקנים הגדולים ומעל ״לרדאר״ של  היזמים הקטנים.

| הייחודיות |

white background picture

מגורים

| הצורך |

תחבורה
 

תיירות
 

תעסוקה
 

צפי מוסדות התכנון הוא כי ב-30 השנים הקרובות האוכלוסייה תגיע לכ-15 מיליון נפש וכי יהיה צורך לבנות "ישראל שניה״. חלק ניכר מתוספת המגורים הדרושה תגיע משינוי יעוד והשבחת נכסים.

השינויים התחבורתיים שיעברו על מרכז הארץ בעשור הקרוב; מערכת כבישים ומחלפים, נתיבי תחבורה ציבורית, רכבת קלה ומטרו, יאפשרו יצירת מוקדי מגורים ותעסוקה חדשים ומשמעותיים לאורך הצירים.

לאחר שיחלוף משבר הקורונה, התיירות לישראל תשוב בהדרגה. תת התכנון של תחום המלונאות וכן שינוי הרגולציה הצפוי לדירות Airbnb בנוסף לתחום שעבר משבר משמעותי ייצרו הזדמנויות בהשבחת נכסים ורכישת נכסים במצוקה.

בזכות השינויים בפריסת צירי התחבורה וכן המעבר של עסקים רבים לonline, אנו רואים הזדמנות בתחום הלוגיסטיקה בתוך הערים כמו גם בפריפריה.

Uniqueness background picture

| Our Uniqueness |

"סיירת מובחרת" אשר יודעת לזהות הזדמנויות, להגיב בזריזות ולנצלן בצורה המהירה והמיטבית.
מיקוד בעסקאות בהיקף בינוני אשר מתחת ״לרדאר״ של השחקנים הגדולים ומעל ״לרדאר״ של  היזמים הקטנים.

The Vision background picture

מרתון הוקמה ע״י שלושה שותפים בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום הנדל״ן בישראל; מוטי קירשנבאום, יובל גייער ואיתמר גירון.

קרן מרתון מתמחה בהשבחת נדל״ן ובעסקאות דיסטרס, בדגש על גמישות מחשבתית, יעילות תפעולית, מימוש מהיר ותשואות גבוהות.

הקרן פועלת במגוון תחומים, לרבות; מגורים, תעסוקה, לוגיסטיקה, תיירות ומסחר ועובדת בשיתוף פעולה עם מוסדות התכנון המקומיים, המחוזיים והארציים ובגיבוי גופים מוסדיים מהמובילים בישראל, בהובלת אלטשולר שחם ולאומי פרטנרס - זרוע ההשקעות של בנק לאומי.

| החזון |

The Vision background picture

| החזון |

מרתון הוקמה ע״י שלושה שותפים בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום הנדל״ן בישראל: מוטי קירשנבאום, יובל גייער ואיתמר גירון.

קרן מרתון מתמחה בהשבחת נדל״ן ובעסקאות דיסטרס, בדגש על גמישות מחשבתית, יעילות תפעולית, מימוש מהיר ותשואות גבוהות.

הקרן פועלת במגוון תחומים, לרבות; מגורים, תעסוקה, לוגיסטיקה, תיירות ומסחר ועובדת בשיתוף פעולה עם מוסדות התכנון המקומיים, המחוזיים והארציים ובגיבוי גופים מוסדיים מהמובילים בישראל, בהובלת אלטשולר שחם ולאומי פרטנרס - זרוע ההשקעות של בנק לאומי.

bottom of page